Pergola ve Tente Ruhsati

Pergola; balkon, teras, bahçe, toplu yaşam alanları gibi alanların yapısını bozmadan kurulan hafif malzemeler kullanılarak yapılan ve üzeri kumaş ile kapanabilen, etrafı açık yapılardır. İmar yönetmeliğine göre düzenlenen, pergola ve benzeri yapılar ruhsata tâbi tutulmamaktadır. Bu düzenleme kanunen kabul edilmiştir. Bu ürünler herhangi bir ruhsat gerekmeksizin inşa edilebilir.

İmar yönetmeliğinin düzenlemiş olduğu “Yapı ruhsatı gerektirmeyen inşa edilen yapılar çatısı altında hazırlanmış olan maddeler arasında açılır kapanır cam kapılar, katlanabilir yapılar, basit tamir ve tadiller, cam panel, korkuluk, pergola, çardak, tadilat ve kurulum gibi yapı inşalarında ruhsatın gerekli olmadığı belirtilmektedir. Yasal olmayan bölüm ise balkon teras gibi alanları tamamen kapatıp bir oda haline getirmektir. Bu işlem için yetkili kurumlardan onay alınması gerekmektedir. 

Pergola yapımında kullanılan malzeme hafif olması gerekmektedir. Hafif malzemenin kullanılmasının öne sürülme sebeplerinden biri ana taşıyıcının etkilenmemesi ve ayrıca bir inşaat alanı olmaması içindir. Alan kazanımının olmaması gerekmektedir. Pergola ve benzeri yapıların ruhsata tabi olup olmaması konusun da yapının kullanım amacı önemlidir. Yağmurdan ya da güneşten korunma amacının dışına çıkılmaması, açık alan da bırakılması, kapalı alan şeklinde kullanılmaması gerekmektedir. 

Pergola yapımında hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini ne şekilde ve nasıl imal edildiği kadar pergolanın yapıldığı alanın da önemi vardır. Özellikle büyük ve metropol şehirler de çok katlı binalar bulunmakta. Bundan dolayı ortak kullanım alanları ve belli kurallar çerçevesinde yaşanılmakta. Yapılacak olan yapının özel kullanım alanlarını işgal edip etmemesi de ruhsatın belirleyici unsurlarındandır. Yönetmelik kararınca çok katlı binaların tek açık alanı olan balkonlara pergola ve benzeri yapıların inşasında ruhsat gerekmektedir. Fakat az katlı ya da müstakil binalar da açık olan alan daha fazla olduğu için ayrıca balkona yapılan pergola için ruhsat gerekmemektedir. 

Kurallar doğrultusunda bir yapının ruhsata tabi olmadığının kabul edilebilir olması için;

  • Düzenlenen kurallar çerçevesinde yapılması gerekir.
  • Kapalı alan oluşturmaması
  • Etrafının açık ve sadece gölgelendirme amacıyla kullanılması
  • Taşıyıcı sisteme zarar vermemesi gerekmekte
  • Güneş ve yağmur sularından korunması amacı dışında herhangi bir amaç taşımaması gerekmektedir. 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*